top of page

LESMATERIAAL

Voor onze cursussen Italiaans  maken we gebruik van de methode Con Piacere. Dit is een interactieve, communicatieve methode  die uit 3 delen bestaat. Elk deel bestaat uit een tekstboek en een werkboek. Tijdens de lessen wordt de meeste aandacht besteed aan de communicatieve vaardigheden.
Ook de luistervaardigheid wordt extra getraind door middel van liedjes, maar ook beeldmateriaal. (progetto italiano video)
Na ieder hoofdstuk wordt de opgedane kennis extra geoefend met (spreek)oefeningen, puzzles, grammaticaoefeningen en spelletjes.

Voor onze op maat lessen kiezen we een lesmethode die aansluit bij de wensen en doelen van de cursist. Dit kan ook Con Piacere zijn, maar ook bv. Azzurro, of eigen materiaal.

Alle boeken zijn te bestellen via de boekhandel, of www.intertaal.nl , of via TCI.
Voor een voorbeeld van extra studiemateriaal:

DUTCH COURSE:
for our Dutch lessons we use the well known method of Taalcompleet, which starts with A0 and goes until B2. It is a very interactive book with lots of computernet exercises as well. it is also very useful for individual study.

bottom of page